Συνθετική Προσέγγιση

Συνθετική Επιστημολογική, Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπευτική Προσέγγιση Ατόμου, Ζευγαριού, Οικογένειας, Ομάδας, Οργανισμών, Κοινοτήτων (Integrative Approach)

Το συναίσθημα διαμορφώνει τον ανθρώπινο εγκέφαλο σε όλη τη ζωή.
Η ανθρώπινη εμπειρία είναι βιολογία.

Η επιστημολογία, συμβουλευτική και ψυχοθεραπευτική προσέγγιση του Γιώργου Μπρεκουλάκη σε συμπτώματα και αφηγήσεις ψυχικής υγείας και ψυχοπαθολογίας είναι συνθετική (integrative approach) και δέχεται επιρροές από τους ακόλουθους επιστημονικούς τομείς:

  1. Συναισθηματική Διαφοροποίηση (Differentiation, Bowen, 1960, 1968, 1975, 1976, 1978)
  2. Διαπροσωπική Νευροβιολογία (Interpersonal Neurobiology, Siegel, 1999, 2003, 2009, 2012)
  3. Νευροπλαστικότητα (Kandel, Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής 2000)

[βλέπε ΑρθρογραφίαΣεμινάριαΣυνέδριαΒιβλιοπροτάσειςΑρθροπροτάσεις και Προτεινόμενες Συνδέσεις]

1. Συναισθηματική Διαφοροποίηση [Differentiation, Bowen]

Η συναισθηματική διαπραγμάτευση των μελών μιας οικογένειας κυβερνoύν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Διαφοροποίηση σημαίνει σε ποιο βαθμό μπορεί κάποιος να αυτονομηθεί συναισθηματικά από τις γνωστικοσυναισθηματικές συνδιαλλαγές της οικογένειας προέλευσης και από άλλα άτομα καθώς ωριμάζει σε όλη τη ζωή. Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός μη διαφοροποίησης (υπάρχει μια αδύναμη ή ασταθής ταυτότητα) τόσο μεγαλύτερη είναι η συναισθηματική συνένωση σε ένα κοινό εαυτό με τους άλλους. Το ιδανικό είναι να μην είναι κάποιος συναισθηματικά συγχωνευμένος ή/και αποσυνδεδεμένος αλλά να αγωνίζεται για την γνωστικοσυναισθηματική ισορροπία και διαφοροποίηση του εαυτού. Η συναισθηματική αυτονόμηση ενός ανθρώπου (Differentiation) από την εσωτερικευμένη γνωστικοσυναισθηματική επικοινωνία της οικογένειας προέλευσης καθώς και η διαφοροποίηση από άλλα άτομα και ομάδες, καθώς ένας άνθρωπος αναπτύσσεται σε όλη τη ζωή, είναι διαδικασίες ζωής.

2. Διαπροσωπική Νευροβιολογία [Interpersonal Neurobiology, Siegel]

Ο δυσλειτουργικός εγκέφαλος όπως και τα δυσλειτουργικά ζευγάρια και οι δυσλειτουργικές οικογένειες χαρακτηρίζονται από την αποφυγή των σκέψεων και των συναισθημάτων με αποτέλεσμα την έλλειψη συσχέτισης των νευρωνικών συστημάτων. Ο τρόπος που οι γονείς αλληλεπιδρούν με τα παιδιά μεταβάλλει τα νευρωνικά δίκτυα του εγκεφάλου μέσα από την διαδικασία της συναισθηματικής επίγνωσης (developing social brain). Η ανθρώπινη εμπειρία διαμορφώνει τον εγκέφαλο σε όλη τη ζωή μεταβάλλοντας τις συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων. Η ανθρώπινη εμπειρία είναι βιολογία (neuroplasticity). Σημαντικό ρόλο στην διαχείριση της ανθρώπινης εμπειρίας παίζει η ρύθμιση του συναισθήματος (emotion regulation).

3. Νευροπλαστικότητα [Neuroplasticity, Kandel]

Ο εγκέφαλος αποτελείται από κυκλώματα νευρώνων τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους χάρη στους νευροδιαβιβαστές που απελευθερώνονται και προσλαμβάνονται από τις συνάψεις τους. Η ενεργοποίηση των νευρωνικών αυτών δικτύων μέσω της νευροδιαβίβασης παράγει τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις συμπεριφορές. Η κατασκευή των νευρωνικών δικτύων είναι αποτέλεσμα τόσο γονιδίων όσο και διαπροσωπικής εμπειρίας: οι σχέσεις όχι μόνο στα πρώτα χρόνια της ζωής αλλά και κατά την μετέπειτα πορεία του ανθρώπου μπορούν να δημιουργήσουν ή να αποδυναμώσουν νευρωνικές συνδέσεις, μεταβάλλοντας τα νευρωνικά δίκτυα του εγκεφάλου. Τα κυκλώματα των νευρώνων τροποποιούνται και αναπτύσσονται μέσω της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης ενώ χωρίς την ανθρώπινη αλληλεπίδραση τα νευρωνικά κυκλώματα εξασθενούν και πεθαίνουν. Οι βασικές εγκεφαλικές δομές που καθορίζουν τα βασικά στοιχεία της προσωπικότητας εδραιώνονται νωρίς και είναι ανθεκτικές στην αλλαγή. Συνεπώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος συνδυάζει τη σταθερότητα με τη δυνατότητα μεταβολής που παρέχει η νευροπλαστικότητα η οποία εξαρτάται από τη διαπροσωπική αλληλεπίδραση και την ανθρώπινη επαφή.