Σεμινάρια

Συγκινησιακά, Δημιουργικά Σεμινάρια συνθετικής προσέγγισης (integrative approach). 
Τα σεμινάρια βασίζονται στις αρχές α. του συγκινησιακού βιώματος και β. της δημιουργικότητας: 

α. του συγκινησιακού βιώματος δηλαδή στην κινητοποίηση ολόκληρου του ψυχοβιολογικού οργανισμού του ατόμου ή μιας ομάδας ανθρώπων μέσω της συγκίνησης. Η συγκίνηση είναι συν- κίνηση, συμμετοχή και αλληλεπίδραση. Είναι το βίωμα της συνάντησης του εαυτού με το περιβάλλον και τον “άλλο”. Αυτό που μας ανοίγει στην ζωή, αυτό που μας αλλάζει και μας διαμορφώνει, αυτό που μαθαίνουμε και μέσα απ’ αυτό αναπτυσσόμαστε είναι μονάχα αυτό που μας αφορά άμεσα και προσωπικά και μας συγκινεί. Είναι η γνώση που αποτυπώνεται και έχει διάρκεια στον χρόνο, αυτή που το άτομο επιλέγει να κάνει δική του, που την ιδιοποιείται. 

β. της δημιουργικότητας. Δημιουργικότητα είναι η δυνατότητα για έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης. Έχει να κάνει με την αμφισβήτηση, την σύνδεση εννοιών που φαινομενικά μοιάζουν ασύνδετες μεταξύ τους, με τη χρήση της φαντασίας, με την ευρηματικότητα και την πρωτοτυπία. Η δημιουργικότητα έχει χαρακτηριστεί ως αποκλίνουσα σκέψη γιατί προσπαθεί να βρει το διαφορετικό και όχι αυτό που συμμορφώνεται με έναν κανόνα.

Seminar Επιλογή Ερωτικού Συντρόφου

Παλαιότερα σεμινάρια