Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών & Προαγωγής της Υγείας (ΚΕ.Π.Χ.Ε.Ο) Δήμος Ζωγράφου σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ)

Τα έτη 2006 – 2007 συνεργάστηκε ως Ψυχολόγος – Στέλεχος Πρόληψης (με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου) με την επιστημονική ομάδα του Κέντρου Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών και Προαγωγής της Υγείας στον Δήμο Ζωγράφου (ΚΕ.Π.Χ.Ε.Ο). 
http://kpzografou.gr/index.php/el/

Στο έργο του είχε την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων προαγωγής της υγείας των εφήβων του Δήμου Ζωγράφου και ειδικότερα ενασχόληση με δράσεις που αφορούσαν μαθητές γυμνασίου, εφήβους υψηλού κινδύνου, νέους που εγκαταλείπουν το σχολείο. 

Η επιτυχής συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του Κέντρου Πρόληψης οδήγησε στον σχεδιασμό προγράμματος προαγωγής της υγείας των εφήβων μαθητών της κοινότητας Ζωγράφου που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, μια διάκριση σημαντική καθ’ ότι το Υπουργείο Παιδείας σπάνια παρέχει εγκρίσεις για προγράμματα προαγωγής της υγείας που εκπονούνται από φορείς που δεν ανήκουν στις Διευθύνσεις του.

Επίσης, είχε την ευθύνη προσέγγισης, επικοινωνίας και ενημέρωσης των διευθυντών των γυμνασίων του Δήμου Ζωγράφου σχετικά με τις δράσεις του Κέντρου Πρόληψης. Σε συνεργασία με τους Διευθυντές σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκπονήσει σεμινάρια σε ομάδες εφήβων εντός της σχολικής κοινότητας.

Τέλος, ασχολήθηκε με την ενημέρωση της ιστοσελίδας του ΚΕΠΧΕΟ, ένα σημαντικό μέσο επικοινωνίας του Κέντρου με τους πολίτες.