Συνεργασίες - Ακαδημία Πολιτών

Tο έτος 2013, συνεργάστηκε με την Ακαδημία Πολιτών (αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία) ως Ψυχολόγος – Εκπαιδευτής Ενηλίκων υλοποιώντας δημιουργικά – αλληλεπιδρασιακά σεμινάρια στο αντικείμενο της Ψυχολογίας με τις ακόλουθες θεματικές:

Σεμινάριο: "Συναισθηματικός Δεσμός: οι ανθρώπινες σχέσεις σε όλη την ζωή είναι βιολογία"

Δημιουργικό Σεμινάριο: “Συναισθηματικός Δεσμός: οι ανθρώπινες σχέσεις σε όλη την ζωή είναι βιολογία”. Συντονιστής: Γιώργος Μπρεκουλάκης

Σεμινάριο: "Η ανθρώπινη εμπειρία είναι ανάμνηση, γνώση, ιδεολογία και αναπαράσταση"

Βιωματικό Σεμινάριο: “Η ανθρώπινη εμπειρία είναι ανάμνηση, γνώση, ιδεολογία και αναπαράσταση”. Συντονιστής: Γιώργος Μπρεκουλάκης