Εισήγηση “Το Συναίσθημα του Επαγγελματία Υγείας είναι η βασική δεξιότητα στη δουλειά του”

You are currently viewing Εισήγηση “Το Συναίσθημα του Επαγγελματία Υγείας είναι η βασική δεξιότητα στη δουλειά του”

Δευτέρα 6/12/2021 και ώρα 11:00 – 12:30.

Εισήγηση “Το Συναίσθημα του Επαγγελματία Υγείας είναι η βασική δεξιότητα στη δουλειά του”.

251 Γενικό Νοσοκομεία Αεροπορίας – Κέντρο Εκπαίδευσης Υγειονομικών Π.Α (ΚΕΥΠΑ)

Εισηγητής Γιώργος Μπρεκουλάκης, M. Sc.

Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπευτής
Ειδικός στην Ψυχοθεραπεία Ζεύγους
Ειδικός στη Συστημική Ψυχολογική Αξιολόγηση
Διδάσκων του Διεθνούς Οργανισμού Attachment Parenting International
M.Sc. Οργανωτικής & Οικονομικής Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου
Συνιδρυτής στο Κοινωφελές Σωματείο «Ψ- Δίκτυο- Πρόσβαση στη Στήριξη»
Καθηγητής Ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών