Εισήγηση: Προσεγγίζοντας την Διαφορετικότητα στην Ψυχοθεραπεία.

You are currently viewing Εισήγηση: Προσεγγίζοντας την Διαφορετικότητα στην Ψυχοθεραπεία.

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2022

Μητροπολιτικό Κολλέγιο, Campus Ακαδημίας.

Η εισήγηση απευθύνεται στους φοιτητές του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Πανεπιστημιακών Σπουδών, στο πλαίσο του DevelopingU.


Εισηγητής: Γιώργος Μπρεκουλάκης
Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής
Συνεργάτης Attachment Parenting Hellas
Συνιδρυτής “Ψ-Δίκτυο Πρόσβαση στη Στήριξη”
Διδάσκων του Διεθνούς Οργανισμού Attachment Parenting International
Καθηγητής στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανεπιστημίο του Ανατολικού Λονδίνου.