Εικαστικό, ΔΡαματουργικό, Ψυχοθεραπευτικό Εργαστήριο

You are currently viewing Εικαστικό, ΔΡαματουργικό, Ψυχοθεραπευτικό Εργαστήριο

Κυριακή 19 Μαρτίου 2023 | 10:00 – 14:00

“Εσωτερικός γονέας – Εσωτερικό παιδί: Μεγαλώνοντας το παιδί μέσα μου”

Συντονιστής Βιωματικού Εργαστηρίου: Γιώργος Μπρεκουλάκης