Γιώργος Μπρεκουλάκης
Υπηρεσίες Ψυχολόγου, Υπηρεσίες Διδασκαλίας
Πρόεδρος Δ.Σ. Ψ- Δίκτυο - Πρόσβαση στη Στήριξη
M.Sc. Οργανωτικής Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου
Attached at the Heart Educator, Attachment Parenting International

Tα έτη 2004- 2005 συνεργάστηκε ως Εκπαιδευόμενος Ψυχολόγος με την Επιστημονική Ομάδα του Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης Αμπελοκήπων το οποίο εντάσσεται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας.

Συνεργάστηκε μέσα από ένα συστημικό τρόπο σκέπτεσθαι και συμβουλευτικής με άτομα, ζευγάρια και οικογένειες.

Επίσης, συμμετείχε στη τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης 197 με περιστατικά που χρήζουν άμεσης παρέμβασης.

Σεμινάριο: Συναισθηματικοί Δεσμοί Παιδιών & Ενηλίκων
Article: The Way we Were (1973)...
Article: A Couple's relationship...
Article: Endless Poetry (2016)...
Article: Falling in love with your partner...
ΤΑ ΝΕΑ ΜΟΥ